توضیحی مختصر برای بی حسی موضعی و بیهوشی در دندانپزشکی

بی حسی موضعی به روی‌ ای گفته می شه که همه حس هارو در بخش خاصی از بدن به مدت چند ساعت یا چند دقیقه از بین ببره. هدف از این کار آینه که زمانی که بیمار داره عمل میشه هیچ دردی احساس نکنه. از پرمصرف‌ترین داروهای بی حسی موضعی می تونیم به دندانپزشکی اشاره کنیم.